Samenstelling bestuur:

Voorzitter
Wil Verspaij, Kampstraat 1, 5943 AR Lomm

Secretaris
Hay van Dijk, Kolckwei 32, 5943 BG Lomm

Penningmeester
Henk Deenen, Antoniusplein 1, 5943 AH Lomm

 

 

Bestuursleden:
Mike van Wylick, Heuvelstraat 2, 5943 AX Lomm
Hans Berden, Dokter Allardplein 18, 5941 JA Velden
Fred van Heesch, Laakweg 39, 5944CW Arcen