Informacje ogólne

-Zezwolenia itp.

Aby mieć pewność, że faktury i zezwolenia są wysyłane na właściwy adres, należy również posiadać właściwy adres w dokumentacji. Aby to zmienić, na stronie internetowej został umieszczony formularz zmiany adresu. Można go znaleźć pod: Informacje ogólne –> formularz zmianylub za pośrednictwem następującego linku: Formularz-zmiany  

-Kwoty karne 2021

NARUSZENIA, KODY WYKROCZEŃ I KWOTY GRZYWIEN ZA 1-1-2021 R.   Obecnie policja i BOA (specjalni oficerowie śledczy) przeprowadzają coraz więcej kontroli w zakresie zgodności z ustawą o rybołówstwie. Za niewielką sumę pieniędzy jesteś członkiem stowarzyszenia rybackiego i możesz spokojnie łowić ryby. Załączony przegląd za 1-1-2021 pokazuje, że mandaty mogą znacznie wzrosnąć. Prawie wszystkie grzywny zostały …

-Kwoty karne 2021 Read More »