Użyj przycisku “otwórz i drukuj”, aby wydrukować plik. Otwórz plik PDF z proponowanym programem i wydrukuj go.